Strona główna
Energene jest spółką utworzoną w 2011 roku, której głównym celem wspieranie rozwoju rynku bioenergetyki w Polsce poprzez innowacyjne rozwiązania agrotechniczne, biotechnologiczne oraz inżynierskie w zakresie wykorzystania roślin energetycznych w szczególności traw z rodzaju Miscanthus, oraz konwersji powstałej biomasy w procesach biologicznych lub termochemicznych.